- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2135197
Page Views 2368440
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องลาเหมือง คสล. (ลาเหมืองนาดอนล่าง)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องลาเหมือง คสล. (ลาเหมืองนาดอนล่าง) พร้อมป้ายโครงการ บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน (ครั้งที่ 2)
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลวรนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องลาเหมือง ค.ส.ล. (ลาเหมืองนาดอนล่าง) บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตาบลวรนคร อาเภอปัว จังหวัดน่าน ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.90 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตาบลวรนคร ที่ 18/2559 ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ จานวน 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.29 KB

โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2559,00:00   อ่าน 196 ครั้ง