นายจิรันธนิน อุตรชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2537078
Page Views 3045734
 
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ระบบ E-GP)
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเป่าลมใบไม้) ของสำนักปลัด อบต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (21 ก.พ. 2565 | อ่าน 76 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (03 ก.พ. 2565 | อ่าน 69 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลวรนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 98 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมารื้อถอนผนังกระจกอลูมิเนียมเดิมพร้อมประกอบติดตั้งใหม่ในอาคารสำนักงานอบต.วรนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (31 ม.ค. 2565 | อ่าน 101 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ของอบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 137 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 189 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 162 ครั้ง))
จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ( (04 ม.ค. 2565 | อ่าน 181 ครั้ง))
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายชะลอน้ำลำน้ำขว้าง บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 145 ครั้ง))
จ้างเหมาขุดบ่อขยะ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ พร้อมกลี่ยขยะลงบ่อเดิม จำนวน ๑ บ่อ บ้านเก็ต หมู่ที่ ๒ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (30 ธ.ค. 2564 | อ่าน 139 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง อบต.วรนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ธ.ค. 2564 | อ่าน 135 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 252 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 พ.ย. 2564 | อ่าน 141 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะลงบ่อพร้อมปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ บ้านมอน หมู่ที่ 3 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 พ.ย. 2564 | อ่าน 144 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 ต.ค. 2564 | อ่าน 200 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านเก็ต ถึง สายวัดภูเก็ต หมู่ที่ 2 บ้านเก็ต ตำบลวรนคร กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,737 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 7,528 ตารางเมตร ที่ โดยวิธีคัดเลือก ( (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 201 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายกาสะลอง ถึง สายวัดนิมตรมงคล บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,319 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,424 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก ( (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 167 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 171 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 159 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ของกองช่าง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 183 ครั้ง))