- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 30/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 2348521
Page Views 2810981
 
05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ระบบ E-GP)
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 พ.ย. 2564 | อ่าน 12 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 พ.ย. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะลงบ่อพร้อมปรับพื้นที่บริเวณบ่อขยะ บ้านมอน หมู่ที่ 3 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (09 พ.ย. 2564 | อ่าน 13 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (25 ต.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านเก็ต ถึง สายวัดภูเก็ต หมู่ที่ 2 บ้านเก็ต ตำบลวรนคร กว้าง 4 - 5 เมตร ยาว 1,737 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 7,528 ตารางเมตร ที่ โดยวิธีคัดเลือก ( (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายกาสะลอง ถึง สายวัดนิมตรมงคล บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร กว้าง 4 เมตร ยาว 2,319 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,424 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก ( (30 ก.ย. 2564 | อ่าน 49 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 47 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ของกองช่าง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 50 ครั้ง))
ซื้อจัดซืิ้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 ก.ย. 2564 | อ่าน 43 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (22 ก.ย. 2564 | อ่าน 45 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องลำน้ำขว้างเก่า คสล. บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก ( (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานระบบประปาของกองช่าง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 41 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 31 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) กข 5727 น่าน ของสำนักปลัด อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นน้ำ คสล. บ้านเก็ต หมู่ที่ ๒ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก ( (14 ก.ย. 2564 | อ่าน 18 ครั้ง))
จ้างก่อสร้างศาลเจ้าหลวงพร้อมเทลาน บ้านมอน หมู่ที่ ๓ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (14 ก.ย. 2564 | อ่าน 62 ครั้ง))
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง อบต.วรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (13 ก.ย. 2564 | อ่าน 23 ครั้ง))