นายจิรันธนิน อุตรชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2537135
Page Views 3045794
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายกาสะลอง ถึง สายวัดนิมิตมงคล บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ( (27 ก.ย. 2564 | อ่าน 122 ครั้ง))
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านเก็ต ถึง สายวัดภูเก็ต บ้านเก็ต หมู่ที่ 2 ( (27 ก.ย. 2564 | อ่าน 125 ครั้ง))
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุง/ต่อเติม สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลวรนคร ( (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 120 ครั้ง))
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องลําน้ําขว้างเก่า คสล. บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 1 ตําบลวรนคร อําเภอปัว จังหวัดน่าน ( (10 ก.ย. 2564 | อ่าน 121 ครั้ง))
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (ชนิดช่องเดียว) บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตําบลวรนคร อําเภอปัว จังหวัดน่าน ( (08 ก.ย. 2564 | อ่าน 121 ครั้ง))
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. บ้านเก็ต หมู่ที่ 2 ( (08 ก.ย. 2564 | อ่าน 115 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมอน-กาสะลอง ตำบลวรนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (26 ธ.ค. 2561 | อ่าน 256 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์)(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (20 ก.ย. 2561 | อ่าน 285 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 ก.ย. 2561 | อ่าน 224 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( (19 ก.ย. 2561 | อ่าน 205 ครั้ง))
ประกาศ อบต.วรนคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาในร่ม (พร้อมเครื่องออกกำลังกาย) และสนามเปตอง บ้านตึ๊ด หมู่ที่ ๑ ( (07 มิ.ย. 2561 | อ่าน 306 ครั้ง))
ประกาศ อบต.วรนคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวถนน คสล.เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (31 พ.ค. 2561 | อ่าน 268 ครั้ง))
ประกาศ อบต.วนรคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสนามหอประชุมหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (31 พ.ค. 2561 | อ่าน 513 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน ๖ จุด บ้านร้องแง หมู่ที่ ๗ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (22 ธ.ค. 2560 | อ่าน 346 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างร่องลำเหมือง คสล.(เหมืองนาดอยเก๊ากอก) ณ หมู่ที่ 2 บ้านเก็ต ( (19 ธ.ค. 2560 | อ่าน 391 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน Over Lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านร้องแง - บ้านเก็ต ( (09 พ.ย. 2560 | อ่าน 460 ครั้ง))
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.วรนคร พร้อมป้ายโครงการ ( (08 ส.ค. 2560 | อ่าน 561 ครั้ง))
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.วรนคร พร้อมป้ายโครงการ ( (08 ส.ค. 2560 | อ่าน 476 ครั้ง))
ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ( (07 ส.ค. 2560 | อ่าน 515 ครั้ง))
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องลำเหมือง คสล. (ลำเหมืองเข้าบ้าน) ( (02 ส.ค. 2559 | อ่าน 392 ครั้ง))