- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2135205
Page Views 2368448
 
สมาชิกสภา

นายคมสันต์ มานะกิจ
ประธานสภา อบต.วรนคร

นายบุญชัย วารีทิพย์
รองประธานสภา อบต.วรนคร

นายสมชาย เกตุวัง
เลขานุการสภา อบต.วรนคร

นางเสมอ สุทธหลวง
ส.อบต.หมู่ 1

นายจรัญ หาญยุทธ
ส.อบต.หมู่ 2

นางจินดา เนตรทิพย์
ส.อบต.หมู่ 3

นายประทุม พรมปา
ส.อบต.หมู่ 3

นายสัมฤทธิ์ อุตรชน
ส.อบต.หมู่ 7

นายจิรันธนิน อุตรชน
ส.อบต.หมู่ 7

นางทิพาพรรณ เนตรทิพย์
ส.อบต.หมู่ 8