นายจิรันธนิน อุตรชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 2537141
Page Views 3045800
 
สำนักงานปลัด

นางดาราวรรณ พรหมกัลป์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายราชพงศ์ มะโนราช
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางวณัชพร ยาอุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายยุทธพงษ์ พงศ์ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จ.อ.ปัณณวิชญ์ บริคุต
นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติการ

นางนงนุช มูลคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพิชามญช์ุ บุญเทพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทวน วารีทิพย์
คนตกแต่งสวน

นายปรีดา อนุจร
พนักงานขับรถยนต์

นางจุฑามาศ ไชยบุญเรือง
จ้างเหมาบริการ

นายชาติ อนุจร
จ้างเหมาบริการ

นายทิวากร เนตรทิพย์
จ้างเหมาบริการ

นางสาววรางคนา บัวโรย
จ้างเหมาบริการ

นายสุรพล คันทมูล
พนักงานกู้ชีพ

นายชัยนาจ วารีทิพย์
พนักงานกู้ชีพ

นายถนัด ไชยะ
พนักงานกู้ชีพ

นายนันทภพ อนุจร
พนักงานกู้ชีพ