- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 08/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 1899398
Page Views 2118019
 
สำนักงานปลัด

นางดาราวรรณ พรหมกัลป์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางนงนุช มูลคำ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางวณัชพร ยาอุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายราชพงศ์ มะโนราช
นักวิชาการเกษตร

จ.อ.กฤษฎา บริคุต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพิชามญช์ุ บุญเทพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทวน วารีทิพย์
คนตกแต่งสวน