- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 2135304
Page Views 2368547
 
สำนักงานปลัด

นางดาราวรรณ พรหมกัลป์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางนงนุช มูลคำ
เจ้าพนักงานธุรการ

นางวณัชพร ยาอุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายยุทธพงษ์ พงศ์ศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายราชพงศ์ มะโนราช
นักวิชาการเกษตร

จ.อ.กฤษฎา บริคุต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางพิชามญช์ุ บุญเทพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายทวน วารีทิพย์
คนตกแต่งสวน