- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นางแสงดาว   อนุจร
รองนายก อบต.วรนคร
รักษาราชการแทน
นายก อบต.วรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 14/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 1084296
Page Views 1254120
 
กองคลัง

นางนิรมล ใชวิชู
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณัฐภรณ์ คุณสิทธิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางชนกนันท์ สมมุติ
นักวิชาการพัสดุ

นางศศิณมนต์ จันท์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวมนทิราลัย สว่างเมฆฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี