- ว่าง -
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
นายสมชาย   เกตุวัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2017
ปรับปรุง 30/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 2348483
Page Views 2810940
 
กองคลัง

นางนิรมล ใชวิชู
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณัฐภรณ์ คุณสิทธิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางชนกนันท์ สมมุติ
นักวิชาการพัสดุ

นางศศิณมนต์ จันท์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวมนทิราลัย สว่างเมฆฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ